V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   Brievenhoekje

    

   "Dear Vrek, My exkjoeziz voor de slechte nederlandse maar ik probeer. Why van Microsofd (vert.) vinden u geweldig good. Net als greed. Die is ook good. Why kennen ook een tante Greed maar die woont hier need. Exkjoezez voor de slechte grapje what was bedoeld voor breken die ice. Maar what is doel van deze breef? Binnenshortly I stop met mine wurk at Microsofd. Mijn wijf en I gaan drenthenieren. Dus als u tight heeft en sin dan ik verzoek u mij in overweging als opvolger (is altijd lastig als naamwoordelijk deel van het gezegde voor of na lijdend voorwerp of onder kofschip). Why kunnen niemand vinden in the whole wereld en toen zag ik Vrekkenpagina.nl. ‘Wow, dat is the man die ons saven kan.’, zeik tegen boordkamer. Wij bieden u een marktconform salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, kennen een actief opleidingsprogramma en een laptop van de zaak die u aan het eind van de dienstbetrekking weer dient in te leveren. Ik admitteer, die laatste zin heb ik copy paste uit een andere sollicitatie. Hope is good. Bye bye and zwaai zwaai." Bill Keets te V. S. van A.

   "Lieve Inspirator. Soms zit het even niet mee en zoeken wij ons een weg. Maar als wij aan u denken  dan slaat melancholie om in hoop en vertrouwen. Uw optimisme en aangenaam riekende aanwezigheid doet ons realiseren dat er altijd een weg is. Hoe ver weg die weg ook weg is. En als die weg er niet is dan maken we die weg. Want zo bent u. U bent welbeschouwd onze wegbereider. Namens de gehele wegenbouwsector danken wij u voor uw inspiratie en bestaan." Asfaltbedrijf G. de H. en Zonen (dochters geen) te U. over W.

    "Hallo Vrek. Kijk soms is er veel geld en dan ken je uitgeven. Als het geld er niet is ken je dus ook niks uitgeven. Das logisch. Wat je dan wel ken doen is geld maken. Nou, hoe maak je dan geld? Door je linkerhersenhelft in te schakelen en deze te verbinden met je rechterhelft. Dan verbind je creativiteit met techniek. En als je dat heb gedaan dan ken je er op wachten dat het goed komt.  Dus waar ze dan op zitten te wachten tot ze ons gaan zitten wegen is mij geen vraag en u een weet."  J.C. te Betondorp (12 jaar)

    "Allerliefste Vrek, Het doet mij verdriet dat ik nu al meer dan 60 jaar getrouwd ben met mijn man. Want sinds ik u heb leren kennen kan ik nergens anders meer aan denken. U brengt vreugde en warmte. U doet het bloed weer door mijn aderen stromen en u bent de reden dat ik 's morgens opsta. Mocht u openstaan voor een relatie met een iets oudere dame met zonder veel (eigenlijk geen) geld dan weet u nu dat dit tot de mogelijkheden behoort. Stuurt u mij een telegram als het zover is?" Barones Van O. tot G. en dan via L. Naar C. te Delfzijl. PS: heeft u uw eigen gebit nog of eet u net als mij alleen soep en gortpap?

   “Hoogedele Vrek,  Hierbij neem ik de vrijheid u te verzoeken om mij uw goedkeuring te geven om te uwer ere en uit uw naam een nieuwe wereldreligie te beginnen. Ik ben er klaar voor.”  De heer P.R. de V. te H.

   "Geachte Vrek, Wederom heeft ons bestuur besloten u een erelidmaatschap van onze vereniging toe te kennen. Nu kunnen wij ons voorstellen dat het u teveel wordt mede omdat het nu al de vierde keer is deze maand. Het is zeker niet onze bedoeling u lastig te vallen maar wij weten geen andere manier om onze waardering voor u tot uitdrukking te brengen. De versierselen behorend bij het lidmaatschap zullen wij u per post toesturen daar wij ons kunnen voorstellen dat u het lastig vindt om deze telkens bij ons te komen afhalen. Namens de gehele bancaire sector," De heer D. S. K. te NY.

   "Beste heer Vrek, Gedurende vele jaren was ik een slonzige feeks die geen maat kon houden. Maar dankzij uw tips en adviezen heb ik het juiste pad weer gevonden. Dank voor uw inzet en uw vermogen om zelfs van mij een beter mens te maken. Je t'adore." Mevrouw Patty B. te A.

   "Ja, De Vrek heeft mijn leven waarlijk verrijkt. Ik was radeloos en hij bracht mij weer op het juiste spoor. Dankzij hem ben ik nu weer een goede huisvrouw." Mevrouw P., Zundert aan Zee.

   "Dit jaar heb ik zeker € 46,12 bespaart door het opvolgen van de adviezen van De Vrek. En het is nog maar 2 januari. Waar moet dit eindigen?" Mejuffrouw Z. te B. op Z.

   "Geachte Vrek, Sinds ik uw tips en adviezen opvolg houdt ik maandelijks veel geld over. Zo heb ik de afgelopen maand enkel groenten uit onze moestuin tot mij genomen. Het dagelijkse bad is nu een douchemomentje geworden. Ook heb ik een paar vrouwen uit mijn harem verwijderd. Met de 20 die ik nog heb moet ik het toch ook kunnen doen? Nu heb ik zoveel bespaard dat ik besloten heb om een helikopterdek op mijn jacht te laten installeren. Doet u ook aan helikoptertips? Dankuwel voor alles en nog veel meer." Sheik M. A. te Dubai en meer van dat soort oorden.