V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   Bayer versus De Vrek 0 - 1 Waarom u teveel betaalt voor uw huisapotheek!

   Inhaken en meezingen mensen:

   'Ik heb un spijker in munne kop, au-au

   Daar zitte un kikker boven op, nou-nou'

   Een geweldige aanklacht tegen overmatig drankgebruik van de muziekformatie ‘De Stipkes’.  Onder het motto ’als-u-geen-hoofdpijn-heeft-van-het-vele-zuipen-dan-krijgt-u-het-wel-van-dit-lied’ veroverden zij in 1976 een plekje in de Top 40. Bruggetje: om hoofdpijn te bestrijden neemt de Vrek wel eens een paracetamolletje in. Meestal het goedkoopste huismerk dat er maar te vinden is, want dat werkt altijd uitsteekbaar. Nu was ik plots, ik weet ook niet waarom dus gelieve mij er niet verder naar te vragen, geïnteresseerd in het verschijnsel Finimal dat tevens in mijn lokale supermarkt in het schap ligt naast het huismerk van diezelfde in het groot gruttende. De prijs van 20 tabletjes Finimal is daar € 2,79 (10 september 2011) en die van het huismerk € 1,09. Dan hebben het over 20 tabletten in een verpakking met 500 mg paracetamol (scheikundige verbinding C8H9NO2) en 50 mg coffeïne (‘Please, give me some coffee Ine.’).

   De paracetamoldialogen.

   Dezelfde dag ben ik tevens een drogisterijketen  binnengelopen en heb aldaar hetzelfde item gescoord voor slechts € 0,95. Drie keer zo goedkoop als Finimal! Daarna nog even naar de apotheek (daar kost Finimal zelfs € 3,05 en het eigen merk van de apotheker € 1,95 voor 30 stuks)  en toen ontspon zich het volgende gesprekje. Luister u even mee?

   - ‘Goede morgen waarde Vrek, mag ik opmerken dat u ook vandaag weer heerlijk riekt naar, als ik het goed waarneem, een bloemenweide met een vleugje houtwal. Waarmee kan ik u ten dienste zijn?

   - U eveneens een fijne ochtend gewenst mijn beste. Ik kom tot u ten einde een prangende vraag die ik heb aangaande het verschil tussen Finimal en een willekeurig ander merk paracetamol van dezelfde samenstelling beantwoord te krijgen. Wat veroorzaakt het prijsverschil?’

   - ‘Aha, welnu er is geen verschil in werking of kwaliteit. U betaalt de meerprijs enkel voor de merknaam. Het werkt beiden even goed, beste man voor wie eigenlijk een serie standbeelden zouden moeten worden opgericht.’

   U schrijft, wij blijven (bij ons standpunt).

   De Vrek heeft tevens getracht om van Bayer, de fabrikant van Finimal, uitgelegd te krijgen wat het prijsverschil rechtvaardigt en kreeg het volgende antwoord.

   Geachte mijnheer, Hartelijk dank voor uw vraag over Finimal die u heeft gesteld via het internet. U heeft ons gevraagd hoe het komt dat Finimal duurder is dan de eigen merken van Kruidvat en soortgelijke winkels/drogisterijen.  De reden hiervoor is dat de ingrediënten van Finimal van zeer goede kwaliteit zijn en de controle daarop erg hoog is. Daarnaast worden de zogenaamde A merken ondersteund door artsen die vragen kunnen beantwoorden als die er zijn over het gebruik van Finimal. Kortom, er is wat meer service wanneer u daarvan gebruik wilt maken. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Met vriendelijke groet, Medical Team Consumer Care

   En natuurlijk had ik meer vragen die ik per ommegaande aan hen stelde:

   Mijn hartelijke dank voor uw antwoord. Staat u mij toe dat ik toch nog een paar, voor mij, verhelderende vragen stel.  De ingrediënten van de andere fabrikanten, die ook onder toezicht staan, zijn ook zeer hoog te noemen. Waarin onderscheidt uw kwaliteit zich? De werkzame stoffen zijn toch eender? Anders mag je het toch niet coffeïne of paracetamol noemen? Ook in de werkingssfeer kan ik geen onderscheid benoemen. U zegt toch dat het er is. Hoe merk ik dat? Daarnaast zegt u dat uw merk ondersteund wordt door artsen. Andere merken dus niet? Geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor het huismerk van de 'kring-apothekers'? Die te raadplegen artsen, zo maak ik uit uw antwoord op, werken klaarblijkelijk niet bij Finimal. Waarom werkt dat door in uw prijsstelling? U begrijpt: ik ben erg nieuwsgierig. Ik hoop dat u mij dit niet euvel duidt. Het gaat mij erom dat ik wil snappen waarom u drie maal zo duur bent als een ander merk.

   Een net briefje van een belangstellende consument die het volgende antwoord kreeg van Bayer.

   Geachte mijnheer,  Hartelijk dank voor uw reactie. Wij kunnen alleen spreken over onze eigen producten en doen geen uitspraken over andere producten. In de vorige beantwoording van uw vragen kunt u de gevraagde informatie terugvinden. We hebben hier verder niets aan toe te voegen. We blijven van mening dat Finimal een kwalitatief hoogstaande pijnstiller is en dat medische vragen betreffende Finimal door gekwalificeerde mensen wordt beantwoord. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Met vriendelijke groet, Medical Team Consumer Care

   Nee, dacht ik. U heeft mij niet voldoende geïnformeerd en om die reden heb ik nogmaals geprobeerd om helder te krijgen waarom we driemaal zoveel betalen voor dat merk zonder dat ik daar een heldere rechtvaardiging,  die strookt met mijn wereldbeeld, voor kan vinden.  Maar op onderstaand e-mailtje van mij heb ik, met alle begrip want ik hef daar een zuigend toontje aan (en dat van die publicatie had ik ze ook niet eerder verteld, was misschien wel wat netter geweest), geen reactie meer gekregen.

   Alvorens ik tot publicatie over ga stel ik u graag in de gelegenheid om uw antwoord toe te lichten. Ik kan niet geloven dat u uw eigen beweringen niet kunt onderbouwen. Mijn reactie is: Finimal is drie maal zo duur als een ander absoluut vergelijkbaar product en op grond van een vage niet onderbouwde bewering is men gerechtigd, zo vindt men bij Finimal klaarblijkelijk zelf, dat dit terecht is. We weten alleen niet waarom en zullen het ook nooit weten. Anders dan in vorenstaande zin kan ik uw reactie niet samenvatten.

   Huismerken zijn finimaal zo goed, u bent zo weer beter (uit).

   Oei, die zit! Kijk goed en laat u informeren over geneesmiddelen, vitamines en andere pillen en smeerseltjes die u bij drogisterij of apotheek wilt kopen. Huismerken zijn minstens net zo goed als de bekendere merken. Ze worden allemaal op hun werking getest en beoordeeld. En bij twijfel kunt u zich altijd laten voorlichten door de uitbaters van betreffende verkooppunten.  

   Kritische consumenten aller landen verenigt u!!