V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   Benut u uw financieel potentieel optimaal?

    

   Er is meer onder de zon.

   Onlangs vernam uw grote roerganger dat er een geldpotje bestaat dat Wtcg heeft: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Via deze link leest u er alles over (even de overheid helpen want die heeft het ook niet gemakkelijk). Afhankelijk van allerlei voorwaarden hebben mensen recht op een tegemoetkoming in de door hun extra te maken uitgaven voor bijvoorbeeld medicijnen, extra verwarmingskosten of speciale kleding. Vanaf 2012 vervalt deze tegemoetkoming overigens boven een bepaald norminkomen.  Daarvan moet je maar net op de hoogte zijn want in doorgaans gevoerde conversaties valt deze lettercombinatie nooit. Zo zijn er wel meer regelingen, tegemoetkomingen en vergoedingen waarvoor we in aanmerking kunnen komen zonder dat we daar enige notie van hebben.

   Hulde, lof en dank.

   Gelukkig, laten we hen vooral eer bewijzen,  zijn er organisaties die dit voor ons overzichtelijk en inzichtelijk hebben gemaakt. Een uitermate overzichtelijke en zeer complete website is http://www.rechtopgeld.nl. U vult wat eenvoudige vragen in (er wordt gelukkig niets geregistreerd) waaronder de naam van de gemeente waar u ingeschreven staat en, zoals de Duitsers zeggen wanneer ze Frans spreken, voilà er verschijnt een lijst met regelingen, vergoedingen, subsidies en suggesties die u op weg kunnen helpen. Even een greepje uit de regelingen: zorgtoeslag, huurtoeslag, Wtcg (niet weer vergeten hoor), AWBZ, WMO, kortdurend of langdurend zorgverlof, mantelzorgcompliment, ouderschapsverlofkorting, toeslagenwet, studiefinanciering en zo zijn er tientallen die ik hier niet allemaal ga opnoemen want ze staan uitstekend vindbaar weergegeven op de voornoemde site. Ook het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft een poging tot inventarisatie ondernomen maar die vindt De Vrek wat minder hanteerbaar en heeft een veel beperkter overzicht. Klikt u hier maar even.  Als u beide sites wilt bezoeken en vergelijken dan ga ik u dat niet afraden. Kijk goed na waar u recht op heeft en laat geen geld liggen.

   Rare bonustip: spaarzegels verkopen (of kopen) via internet.

   Gesteld nu dat u er achter komt dat u nergens recht op heeft dan is dit toch wel een heel sneu stukje voor u geworden. Daarom geef ik u een bonustip. Het wenen van geluk mag thans een aanvang nemen. De bonustip behelst het feit dat er op sites zoals Marktplaats geld gegeven wordt voor uw spaarzegeltjes. Op eerdere momenten had ik al eens gesuggereerd dat u niet alleen meer inkomen krijgt door geld te besparen maar ook door geld te verdienen (zie ook de bijverdientips in de linkerkolom). Zo zag ik iemand 3842 koffiepunten aanbieden waar iemand anders € 14,00 voor bood. Iemand anders had 130 Shell spaarzegeltjes en daar lag een bod op van € 4,50. Stuur nu nog een e-mail naar al uw vrienden, buren, familie en bekenden met het verzoek of ze voor u alle spaarpunten van welk merk dan ook voor u bewaren en start uw eigen spaarzegelhandel.