V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   De beste bespaartip: maak een plan!

   Mooi hé? En fijn dat ze hier zoveel leuke plannen maken voor een ieder. Dankuwel hoor.

   Zonder plan vaart niemand wel. Bedrijven en de meeste non –profit organisaties maken jaarlijks een plan. Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, wat gaat dat kosten en hoe komen aan het geld om dat te bekostigen. Want we moeten aan het eind van de rit geen verlies lijden. Dat vinden we normaal. En ik zeg u: dat is zelfs normaal. En als de Vrek spreekt dan zal niemand het tegendeel durven beweren.  Mocht iemand de moed in huis hebben om mij tegen te spreken dan weten wij beiden bij voorbaat dat de persoon in kwestie het onderspit zal delven in een eventueel daarop volgende discussie. Dat is nu eenmaal zo en daar kan ik niets aan doen.

   Zelfs ons land heeft een plan!

   Het land Nederland maakt zelf ook allerlei plannen. Jaarlijks wordt op Prinsjesdag de stand van het land toegelicht. Dan hebben allerlei knappe koppen allerlei plannen gesmeed en weten we allemaal weer waar we als natie voor staan en wat we te doen en te laten hebben. Soms hebben we een goed jaar en zo nu en dan gaat het even wat minder. Dat is de cirkel van het leven.  “Hoeveel geld hebben we nog in kas edelgestrenge Minister van Financiën?.”, vraagt de Ministerraad. “Nou, wat leuk dat u dat vraagt,” antwoord de beste bewindspersoon die dat departement onder zijn of haar hoede heeft, “niet al te best. We komen zo links en rechts nog wel wat centjes tekort.” “Nou dat geeft toch helemaal niet beste collega”, zegt dan bijvoorbeeld de Minister van Defensie, “wij kunnen het ook wel met wat minder doen hoor. Kijk, hier heeft u alvast wat geld van ons.” ”O, dankuwel hoor. Wat bent u toch een fijne collega.”, zegt dan de Minister van Financiën die zich terstond afvraagt hoe het toch kan dat hij telkenmale weer wakker ligt van een begrotingstekortje terwijl hij zulke hulpvaardige collega’s heeft. En zo praten allerlei mensen die we daar best in kunnen vertrouwen net zo lang door tot de begroting sluitend is. En als die niet sluitend is volgen er maatregelen. Maatregelen zijn op dat moment per definitie niet populair. Maar we begrijpen allemaal dat den cost voor den baet uytgaat. En zo is het ook in ons eigen (micro-) huishouden.

   Wat was u van plan?

   Heeft u al een begroting gemaakt voor uw eigen boekjaar? Weet u hoeveel geld u gaat ontvangen. Weet u hoeveel u zult moeten uitgeven vanwege aangegane verplichtingen? Heeft u een goed inzicht in de financiële ruimte die u dan al dan niet heeft? En wat gaat u met die financiële ruimte doen? Wat is verstandig te doen en wat is leuk om te doen. Wat is noodzakelijk om te doen en wat is luxe? Kan het allemaal betaald worden of moet u nog wat doorsparen voor dat  uitstapje of die nieuwe computer? We verwachten van bedrijven, instellingen, organisaties en ons landsbestuur dat er gewerkt wordt met sluitende begrotingen. Als we niet groeien, als resultaat van die plannen, dan valt dat ons tegen.  De grootste financiële besparing die u zelf kunt maken is door planmatig te werk te gaan. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Zet deze bijvoorbeeld in de Geldplanner zoals die hier ter linkerzijde is te vinden. Maar maak daarnaast ook met uzelf en uw naaste omgeving afspraken en plannen hoe u het volgend jaar geld wilt besparen. Op energie, drank, tussendoortjes, roken, autogebruik, parkeergeld, aflossing van een lening, uitjes, abonnementen of die vele andere terreinen waar wellicht een besparing gerealiseerd kan worden. Dat kan namelijk altijd. Bespreek ook eens met elkaar, of met uzelf,  hoe u extra inkomsten kunt genereren.  Hoe zit met uw leefstijl. Wat zou er gebeuren als u daar een kleine verandering in realiseert?

   De beste bespaartip die er is: maak een plan en houdt u aan het plan. U zult er geen spijt van krijgen. En niet alleen omdat ik het zeg maar met name omdat ik het zeg.