V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   Weest niet nalatig.


   'De misêre is al op 400 meter waarneembaar.'

   Mijn biecht.

   Er is een tijd geweest dat De Vrek een sloddervos was. Ik beken. Dat leidde tot allerlei excessen waar ik achteraf niet tros op ben. Regelmatig kwam ik thuis en had de kabelaar mij van het televisienet gehaald vanwege wanbetaling. Ook kwam het voor dat ik om dezelfde reden dagenlang  telefonisch niet bereikbaar was. Het kostte altijd weer veel geld, tijd en negatieve gevoelens om dit weer recht te breien. Na goede gesprekken met dierbaren ('Zo kan het toch niet langer lieve jongen.') kwam ik tot het inzicht dat ingrijpen dringend noodzakelijk was.

   Betaal direct.

   Betaal al uw rekeningen direct. Laat er geen dag tussen zitten. ‘Ja maar Vrek, dan mis je toch de rente? Dat geld steken die banken mooi in hun eigen zak.’ Dat klopt. Zullen we even samen rekenen? Gesteld dat u 3 % rente op jaarbasis heeft op uw spaarrekening. Gesteld dat u een totaal van € 2.000,00 aan openstaande rekeningen heeft gedurende 30 dagen.  Dan bespaart u 3 x € 20,00 : 12 = € 5,00 per jaar. Daarvoor krijgt u het volgende terug:

   - u loopt de kans dat u de eerste termijn van een rekening laat verlopen en daardoor een boete moet betalen;

   - u heeft uw kredietruimte verspeeld, u zit aan uw grens, tegenvallers en onverwachte uitgaven kunt u niet meer opvangen en op meevallers (een leuke aanbieding) kunt u niet reageren;

   - de kans dat u ‘rood’ (een negatief saldo heeft) komt te staan op uw betaalrekening is groter en de rente die u dan betaalt is erg hoog;

   - het voordeel dat u denkt te behalen door uw betalingen uit te stellen bent u op dat moment in één keer kwijt;

   - u heeft geen goed overzicht van hetgeen men op u te vorderen heeft;

   - dat kan vervolgens leiden tot een gevoel van onrust en onzekerheid, en dat voor die paar euro’s.

   Vreugde en trots gaan best samen.

   De Vrek betaalt alles direct. Daarvoor krijg ik rust, heb ik al jaren geen boetes meer gehad en evenmin heb ik mij bij de mensen die op de één of andere wijze aan mij gehecht zijn verantwoording hoeven af te leggen. Geloof me (dat deed u toch al): u voelt zich zekerder wanneer u alles onder controle heeft. U kijkt op uw bankrekening en weet dat het bedrag dat u daar vermeld ziet staan ook daadwerkelijk uw bezit is. Er hoeft en gaat niets meer af omdat u immers al uw schulden heeft voldaan. O, wat voelt u zich dan zeker. En trots. Het schenkt vreugde in uw hart. Blijf ver weg van die rode negatieve lijn. Geld dat u maandelijks structureel over heeft laat u overboeken naar een spaarrekening. De ASN Bank heeft zelfs een betaalrekening waar u 1 % rente op krijgt. Het werkt écht! Uitstellen van betalen brengt u weinig tot geen voordeel maar, naar mijn onovertroffen en altijd juiste mening, enkel misère.  En dat is geen raar Frans kaasje kan ik u hier thans en nu verklappen.