V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
      Aangepast zoeken
      Print alleen het hoognodige (en zelfs dat niet).

      Onderaan e-mails treft u regelmatig een zinnetje aan hetwelk ons verzoekt eerst na te denken alvorens het betreffende bericht en bijsluiters uit te printen. De eerste paar keer dat ik het zinnetje las dacht ik inderdaad even na en besloot ik het niet uit te printen. Maar gaandeweg werd het zinnetje uit routine niet meer waargenomen en viel ik terug in het oude patroon: ‘Dit is belangrijk, hoppa, printen maarrrrr.’ De laatste weken print ik echter alleen nog het hoognodige uit. Bijvoorbeeld een brief die per se per post verzonden moet worden. De rest wordt handig opgeslagen in allerlei mapjes en submapjes. En het gekke is: de Vrek mist niets, heeft een overzichtelijk bureau, houdt papier en dure toner over en zijn voor een riante prijs aangeschafte printer (de volgende wordt dus een heel slag kleiner) slijt niet meer. Mensen met een tabletcomputer hoor ik zelden klagen over het feit dat zij niet rechtstreeks kunnen printen. Maar du moment dat er een printer is aangesloten op het systeem gaan we die gebruiken. Rare mensen zijn we eigenlijk. U niet? Sorry. Hoe dan ook: print minder, of helemaal niet, en bespaar. Het is vandaag de dag niet meer nodig te printen. Organiseer uw werk en sla informatie overzichtelijk op, trek profijt van de technologische ontwikkelingen (informatie is overal verkrijgbaar en op te slaan) en print alleen als het echt moet. Het liefst zou ik het woord moet met hoofdletters hebben geschreven maar dat zou bij nader inzien als te drammerig worden ervaren. EN DAT WILLEN WE NIET!