V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   Discipline,Toewijding en Przewalskipaarden


   Een ander woord voor discipline is toewijding.Toewijding heeft als woord een vriendelijker karakter dan het hard klinkende discipline. Het is liefdevoller. Toewijding doe je met plezier en discipline omdat het moet. Maar soms is er geen keuze. Dan moet je gedisciplineerd zijn. Persoonlijk heb ik, mocht dat aan de orde zijn want een przewalskipaard herken ik al van een meter afstand, liever een gedisciplineerde oogarts dan een oogarts die zegt dat hij toegewijd is aan hetgeen hij doet.

   Leef uw doel

   Als we gaan besparen dan kunnen we dat het beste doen met toegewijde discipline en gedisciplineerde toewijding. Het meeste rendement uit onze spaardrift halen we door de noodzaak hiervan goed te onderkennen. Daar kan een dwingende reden aan ten grondslag liggen zoals gewijzigde leefomstandigheden vanwege een scheiding, de aanschaf van een nieuwe woning, een huwelijk, een kind, verlies van het werk, pensionering, verminderde inkomsten of ziekte. Veel mensen die gaan sparen doen dat omdat ze vinden dat de mens teveel roofbouw pleegt op deez’ aard en wensen een milieuvriendelijker levensstijl te hanteren. Anderen maken de keuze om te bezuinigen op het één zodat ze het weer uit kunnen geven aan het ander. Wat ook de reden is: maak voor uzelf helder waarom u wilt besparen en wat u er mee wilt of moet bereiken. Zorg er tevens voor dat u die reden en dat doel accepteert. Sta er volledig achter. Besef de noodzaak in al uw vezels of voel de wil het doel te halen tot in uw tenen. Leef uw doel.

   Streef uw doel

   De Amerikaanse wetenschapper John ‘Hannibal’ Smith, die jarenlang deel uitmaakte van het zogenoemde A-team, sprak ooit de legendarische woorden: ’I love it when a plan comes together.’ Niets geeft een fijner gevoel en grotere vreugde dan een opgezet plan te zien slagen. Zonder plan vaart niemand wel. Om het doel dat u met gedisciplineerde toewijding, uw wil, wenst te behalen is toegewijde discipline, uw kracht, een vereiste.  Maak een plan om uw bezuinigingsdoelen te halen. Streef uw doel(en) na met een gedegen en zo gedetailleerd mogelijk plan. Maak helder wanneer u wat bereikt wilt hebben. Calculeer tevens in dat het op het ene moment wat beter gaat dan op het andere, wees realistisch en niet te opportunistisch. Met andere woorden: frustreer uzelf niet.

   Als u uw plan gereed heeft maakt u vervolgens een afspraak met uzelf en eventueel andere betrokkenen om deze wekelijks te controleren. U kijkt daarbij naar de vraag of u uw doel nog steeds accepteert (toewijding) en of u dat doel gaat halen via de opgestelde stappen uit uw plan (discipline).

   Werk continue aan uw doel. Wijk niet af van wat u wilt en sjoemel niet. Doe wat u met uzelf heeft afgesproken, beloon uzelf zo nu en dan wanneer het volgens plan verloopt, maar verlaat het gekozen pad nooit. Als het echt nodig is stelt u uw plan bij, want doorgaan met een plan dat niet werkt is een frustrerende bezigheid. De kans dat u er dan het bijltje bij neer gooit is te groot. Stel het plan bij naar een realistische versie als het zo moet zijn. Soms verloopt een plan beter dan verwacht. Ook dan geldt: stel uw doelen bij. Wees trots op wat u doet. En zorg dat u die trots blijft voelen. Dan gaat het bijna vanzelf. Handel richting het door u zelf gekozen doel. Voel uw doel. Wees uw doel. Streef uw doel.

   Het is nooit te laat om te beginnen

   Elke besparing die u te hooi en te gras realiseert is mooi meegenomen. Maar wat zou er gebeuren als u een verzameling van de mooiste bespaartips in een mooi persoonlijk plan zou verwerken? Maak afspraken met uzelf en maak bekend aan anderen waar u mee bezig bent. Bijvoorbeeld: dit jaar wil ik 10% minder gas en licht gaan verbruiken, ga ik één keer per maand minder uit eten, neem ik vaker de fiets, geef ik goedkopere zelfgemaakte originele cadeautjes bij verjaardagen, begin ik een moestuin, koop ik pas die nieuwe televisie ná de Olympische Spelen, ga ik niet meer naar de zonnebank, ga ik minder water gebruiken, enzovoort, enzovoort.

   Zet deze afspraken op een A4-tje, zet er data bij waarop u ze wilt realiseren en begin. Wees ervan overtuigd dat u succesvol zult zijn!  

   Stel voor uzelf een startdatum vast waarop u met het bovenstaande aan de slag gaat. En als het even tegen zit klopt u de stof van uw schouders en gaat u gewoon vrolijk verder. Niets aan het handje.

   De Belgische kaasmaker Goethe zei het al: ’Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen. Het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen"

   Ik feliciteer u alvast met uw plan en het resultaat!