Sedert 2008

 

Tip van vandaag:

Gratis boeken en DVD's en meer

Bespaar jaarlijks honderden euro’s en word lid van uw plaatselijke bibliotheek. U kunt er niet alleen terecht voor boeken en tijdschriften maar ook voor (de nieuwste) DVD’s en CD’s. En het is er ook lekker warm zodat u de kachel thuis lager kunt zetten.

Tip van gisteren:

Wordt handig met naald en draad.

Leer breien. Zo komt u de lange winteravonden door en u bespaart aanzienlijk veel geld wanneer u uw kleding goed onderhoudt. Kijk eens of er ergens bij u in de buurt een opleiding tot coupeuse wordt gegeven. En ga er dan ook heen. Bent u al coupeuse dan zou ik niet gaan. Maar zulks laat ik vanzelfsprekend geheel aan uw eigen beoordeling over.

 

Tip van eergisteren:

Proclamatie van het landsbestuur: 'Nederlanders reinigt uw lichtbronnen!'

Ten einde de opbrengsten uwer lichtbronnen te verhogen verdient het aanbeveling om niet alleen de lampenkappen doch ook de lichtbron zelf (voor alle helderheid: de lamp) bij tijd en wijle met een droge microvezeldoek van het stof te ontdoen. En als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor uw land. 

 

 

Nieuwsbrief

Geef hier uw e-mailadres door als u de gratis NIEUWSBRIEF wilt ontvangen.

Direct geld besparen?  Boek met 300+ Energiebespaartips

Meer dan 300 handige en (meestal) direct uitvoerbare bespaartips over elektriciteit, gas en water. Het boek verdient zich met gemak en in vele veelvouden terug.Bestel het hier:https://www.vanduurenmedia.nl/EAN/9789463562959/Bespaar_op_energie?utm_rid=39656

De aandeelhouder wint!

Lieve aandeelhouders. Onze jaarvergadering begin ik ook dit jaar met het uitspreken van mijn waardering voor de bijdrage die eenieder geleverd heeft aan de realisatie van onze begroting. Het was vanwege de jullie bekende redenen een jaar waarin we het steven van ons schip herhaaldelijk moesten wenden om de koers te bewaren. Uiteindelijk, en ik meld het aan het begin van deze vergadering maar gelijk, hebben we een positief resultaat behaald van € 1.734,18. De kascommissie, dit jaar bestaande uit Moeder en Zoonlief, heeft geen onregelmatigheden geconstateerd in de financiële administratie en heeft decharge verleend.

Vorig jaar maakten we een plan waarmee we de huisvestingskosten en ecologische voetafdruk zouden reduceren. Dochterlief en Vader hebben eerst een liquiditeitsbegroting gemaakt: wat geven we elke maand uit aan wat en hoe is dit over het jaar verspreid. Datzelfde deden we met de te realiseren inkomsten: de salarissen van Moeder en Vader en de verkoop van overbodige spulletjes zoals speelgoed, kleding, de motor van Vader en boeken. Als uitgangspunt gebruikten we het huishoudboekje van de website vrekkenpagina.nl. Zo hadden we inzicht in onze bestedingsruimte en zagen we wanneer we pas op de financiële plaats moesten maken.

We spraken af dat we gemakkelijke besparingen niet uit de weg zouden gaan. Zo heeft Moeder haar ongebruikte sportschoolabonnement opgezegd en gaat Vader vaker op de fiets naar het werk. Dochterlief is korter gaan douchen en door de krantenwijk van Zoonlief hebben we ons abonnement op de krant kunnen beëindigen. Dat waren slechts een paar van de gerealiseerde bezuinigingen. De rest staat in ons jaarplan. Het bespaarde geld steken we ook dit jaar weer in de verdere verduurzaming van ons thuis.’

Ach, zo formeel hoeft het natuurlijk helemaal niet bij u te gaan. Toch is het wel degelijk serieus bedoeld. We vinden het vanzelfsprekend dat de regering op Prinsjesdag de begroting voor het nieuwe jaar bekend maakt. En ook uw eventuele werkgever of pensioenfonds maakt en herziet jaarlijks de bedrijfsplannen voor de komende jaren en legt financiële verantwoording af. Thuis is het meestal zo-de-wind-waait-waait-mijn-jasje. Merkwaardig. Door onze financiën voortijdig zorgvuldig in te kaderen en de verantwoording gezamenlijk te nemen werken we aan onze doelen. Zo zijn wij jaren geleden stapje-voor-stapje gestart met het isoleren van ons huis. Niet te hooi en te gras, maar doordacht en naar beschikbaar vermogen. Gerealiseerde besparingen vieren we bescheiden (etentje, boek of concertje) en de rest steken we direct weer in het verder isoleren en toekomstbestendig maken van de residentie. Zo creëren we geleidelijk ons eigen financiële stapeleffect. Want een goed onderhouden duurzaam (eigen) huis is een uitstekend renderende investering. Maak ieder jaar uw eigen meerjarenbegroting met een werkplan, bespreek en voer het uit het met hele gezin, zorg voor inzicht en controle, vier uw successen en investeer het bespaarde direct in uw toekomst. Op een gegeven moment verdient u uw planmatige benadering in veelvoud terug onder het motto: de aan(deel)houder wint!

Ergo: Begin vandaag nog met een bedrijfsplan van en voor uw huis en huishouden.

 

 

Volhard niet in boosheid, maar omarm de nieuwe werkelijkheid

Soms, na het geven van een zwaar op het leven ingrijpende bespaartip, vragen mensen aan mij of ik gek geworden ben. Een rare en impertinente vraag. Het is de vraag waar we dat ‘gek’ worden aan toetsen. Ooit las ik het boekje ’Een zekere heer Blot’ van de Franse schrijver Pierre (hoe kan ook anders) Daninos, hetwelk verhaalde over de meest gemiddelde Fransman die er destijds zou bestaan. Een leuk boekje waar ik nog vaak over nadenk. Je zou kunnen zeggen dat iedereen die niet ‘het meest gemiddeld’ is afwijkt ten opzichte van ‘de meest gemiddelde’ persoon. Met andere woorden: we hebben allemaal een afwijking ten opzichte van elkaar. Zelfs meneer Blot is afwijkend ten opzichte van alle anderen omdat hij de enige is met de meest gemiddelde kenmerken hetgeen hem allerminst gemiddeld maakt.

Zelf ben ik behept met allerlei afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde. Zo is mijn haar goeddeels uitgevallen, kan ik niet schaatsen of piano spelen en ben ik ouder dan de gemiddelde man (ongeveer 42 jaar volgens het CBS) in ons land (Nederland, ook volgens het CBS). Voorts hebben wij minder (namelijk geen) kinderen dan een gemiddeld stel en hebben wij gemiddeld gesproken meer fietsen (2 per persoon) in ons bezit dan de gemiddelde Nederlander (1,4 per persoon). Op werkelijk alles wat u en ik kunnen bedenken wijken wij, gelijk u en ieder ander, van elkaar af.

Oak voor wat betreft onze meningen (wat we ergens van vinden), opvattingen (denkbeelden) en visies (gezichtspunten) verschillen we van elkaar. Toch moeten we er met elkaar in dit mooie landje het beste van zien te maken. Dat gaat niet zonder veel stevige en emotionele discussies. Om verder te komen moeten we de discussies wel tot een einde brengen en een ei, ook al zijn wij de allerbeste zoogdieren ter wereld, gaan leggen. Dat ei kent winnaars en verliezers. Sommigen mensen zijn blij met het ei. Anderen verwerpen het ei en willen het ei het liefst ver werpen. Sorry, deze waardeloze woordspeling kon ik gewoonweg niet laten liggen. Kijk, daar heb je weer zoiets: Sommigen vinden het een infantiel grapje en anderen zullen ten grave moeten worden gedragen omdat ze zich dood hebben gelachen. ‘C’est la vie’, zou meneer Blot schouderophalend zeggen en vervolgens weer doorgaan met zijn gemiddelde bestaan. We hebben het hoe dan ook soms domweg te accepteren dat de uitkomst van sommige beslissingen in de samenleving niet het voor ons gewenste resultaat opleveren. Daar valt simpelweg never nooit niet aan te ontkomen.

Daarom: maak het uzelf gemakkelijk. We krijgen nu eenmaal niet altijd datgene waarvan wij vinden dat het ons recht doet. En bedenk daarbij: wij leven in één van de rijkste landen ter wereld. Over die relativerende beschouwing worden mensen vaak boos op mij. En dat zijn heus niet altijd mensen die behoorlijk minder hebben te besteden dan Jan Modaal, maar ook mensen die naar hun gevoel om andere redenen tekort worden gedaan. Daar heb ik echt alle begrip voor. Been there, done that. Het is hartverscheurend om in armoe en met tekorten op te groeien.  Of het beste voor jezelf en je kinderen te wensen en de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen. Het is een hel om geen uitweg te zien en misschien zelfs depressief te worden. Daar heeft de Vrek ook geen directe, algemeen geldende, oplossing voor. Ik wil met alles in mijn hart een oplossing voor mensen in die omstandigheden vinden. Het is een harde en oneerlijke wereld. Maar we hebben het hier gemiddeld (let op het woord ‘gemiddeld’) erg goed. We hebben echter te maken met extremen: extreem rijken en extreem armen. Wanneer de extreem rijken iets van hun welvaart zouden willen delen met de extreem armen dan zouden we allemaal extreem gemiddeld kunnen worden. Dat kunnen we willen en wensen, maar dat is niet iets wat de extreem rijken op hun agenda hebben staan. Dat gaat gewoonweg niet gebeuren. Ook al heeft u daar opvattingen (‘Ja, we moeten ze zwaar belasten.’) of visies (‘Delen is het nieuwe bezitten.’) over: de werkelijkheid op korte termijn gaat er niet door veranderen.

 

‘Moeten we dan berusten in de huidige stand der zaken, aangename en altijd-de-mildheid-zelve Vrek?’, zo hoor ik u typen. En dan antwoordt deze goeroe der goeroes: Wat verandert er in uw leven op korte termijn als u zich tegen beter weten in verzet? Wat brengt het u wanneer u uw mening deelt met de wereld, onder gebruikmaking van krachttermen in hoofdletters en met veel emojis, op sociale media. Denkt u daarmee, als gewone burger (al dan niet in groepsverband) zijnde, snel doorslaggevend resultaat te halen op grote schaal? Hoeveel succesvolle voorbeelden ter zake kunt u aanhalen? Hoe groot acht u de kans dat u een revolutie succesvol tot stand kunt brengen die al wat is ten betere wendt? Nou dan. Gebruik uw energie en wakkere geest om u aan te passen aan de huidige tijd. De wereld verandert, verander mee. Maak een plan!

Boos blijven brengt u op de korte termijn, op wat stress en slapeloze nachten na, helemaal niets. Wereldleiders luisteren nooit naar willekeurige burgers in willekeurige plaatsen in willekeurige landen. Wat hen wel bezielt is voer voor mensen die daar hun leven op hebben ingericht als daar zijn politicologen en politici (zijn niet per se en gelukkigerwijs dezelfde mensen), journalisten, duiders, filosofen, psychologen en enkele verdwaalde ornithologen en vinologen. 

Vanzelfsprekend mag u, vredig en langs democratische weg, tekeergaan tegen alles en iedereen. Dat recht kan en wil ik u niet ontzeggen. Maar het lijkt mij veel nuttiger om nu te handelen naar de stand der zaken.

  • Maak een plan voor uw eigen huishouden en laat u niet afleiden van dat plan en voltooi het.
  • Erger u niet. Geef uw eventuele boosheid een plek en onderzoek wie of wat u gelukkig maakt: laat dat de focus van uw bestaan zijn.
  • Lees en kijk niet te veel onrust genererende berichten. Één keer per dag het journaal of de krant lezen is al meer dan genoeg. Lees een boek of tijdschrift, ga scrabbelen of wandelen en drink daarna een kopje koffie bij de buren. Daar word je pas vrolijk van.
  • Mijd sociale media en mensen die u vergiftigen. Gebruik informatie ten goede en niet om u te laten opfokken.
  • Wilt u de wereld veranderen? Bent u het niet eens met wat er allemaal wel of niet gebeurt? Wees realistisch en wacht nooit met actie te ondernemen voor wat betreft uw eigen huishouden en welbevinden. Daarna kunt u altijd kijken of u iets met de buren, de straat, de wijk, uw woonplaats, provincie, land of werelddeel kunt bereiken. Denk gerust groot, maar begin klein.
  • Dilemma’s kennen geen oplossing, maar vereisen een beslissing: dus doe iets!

Het leven is vaak oneerlijk. We krijgen niet altijd dat wat we willen. Daar liggen heel veel oorzaken aan ten grondslag. Soms is het moeilijk om snel een uitweg te vinden, als die er al is. Wat zeker niet helpt is een gefrustreerde afwachtende houding en boos zijn. Blijf vechten op zoek naar een uitweg uit de misère. Begin met een plan. Komt u er niet uit of heeft u hulp nodig? Neem dan vandaag nog contact op met uw gemeente, huisarts, vrienden, buurthuis of wie dan ook: u hoeft het echt niet alleen te doen.

 

Gratis hulpbronnen bij financiële stress: voor begeleiding, tips of adviezen:

 

Stichting Armoedefonds voor concrete hulp uit uw buurt https://www.hulpbijarmoede.nl

Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/

Nibud Budgetvoorlichting http://www.nibud.nl

Welke toeslagen gelden voor u? https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie

Humanitas Thuisadministratie https://www.humanitas.nl/themas/thuis-administratie/

Schuldhulpmaatje https://schuldhulpmaatje.nl/

Geldfit https://geldfit.nl

Hulp bij geldzorgen https://0800-8115.nl/

Juridisch Loket https://www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso/

Een buddy om u bij te staan https://wijgaanhetfikksen.nl/

Wijzer in Geldzaken https://www.wijzeringeldzaken.nl/

Meer dan 280 tools om zelf eenvoudig financiële zaken te berekenen https://www.berekenhet.nl

 

👇 Want kaas is ook een soort van jam 👇

👇Denn Käse ist auch eine Art Marmelade👇

Kiezen voor een duurzamer en goedkoper alternatief kan letterlijk met alles

 

Dezer dagen bezocht de Vrek onder begeleiding van zijn dierbare geheel onverwacht een concert in een eeuwenoud kerkje op het platteland. Een pianist, cellist en een zanger brachten 150 mensen in vervoering met heerlijke, voor uw meester der bespaarkunst nieuwe, muziek. Het hield het midden tussen jazz, Bach en Youssou N’Dour en werd met aanstekelijk plezier gebracht. De enthousiaste bezoekers laafden zich aan het gebodene alsof het hun laatste concert ooit zou zijn. Zo’n avond was het.

Bordjes op de schoot voor de cijfers

De prijs van het gebodene: € 8.50. Het was om de hoek dus reis- en parkeerkosten naar de ‘grote stad’ konden we in het beursje houden. De koffie in de pauze koste € 1,00 en het glas rode wijn na afloop € 1,50.

Twee weken geleden bezochten we ook al zo’n kleine voorstelling in een huiskamer. Dertig bezoekers waren getuige van een semiprofessionele zangeres, een pianist en een gitarist die ons vergastten op fado, flamenco en cornetto (want zo’n ijsje in de pauze gaat er altijd in). Totale kosten € 9,00 per persoon. Het was niet alleen goed maar ook nog eens, tenminste voor zover ik dat begrip doorgrond, gezellig.

Alles wat van dichtbij komt is lekkerder

De Vrek nam jaarlijks in de voorverkoop van het nieuwe theaterseizoen de gids van de schouwburg ter stede door en maakte, natuurlijk met de wederhelft ten einde de huislijke vrede in stand te houden, een selectie van de in het komend seizoen te bezoeken voorstellingen. Wij spendeerden aldus ter waarde van vele honderden euro’s (dat waren het laatste jaar 11 voorstellingen die we samen bezochten) voor het hele seizoen. Daarnaast gingen we ook nog, het is een liefhebberij, naar andere voorstellingen op andere plekken. Dit jaar hebben wij besloten hiervan af te zien en bestellen geen enkel kaartje. Hartstikke hoera vanwege grote vreugde aangaande de genomen beslissing! We gaan het komend jaar alleen maar naar kleine voorstellingen in de buurt en we laten de ‘grote’ en bekende namen links liggen. Eens kijken of het ons gaat bevallen. Er is zoveel hoogwaardig toneel en muziek te ervaren in kleine zaaltjes, kerken en op gelegenheidspodia dat we verwachten niets te zullen missen. Het is niet alleen aanzienlijk goedkoper maar ook veel verrassender. De massaliteit, de reiskosten, het dure parkeren en het lange wachten om van de parkeerplaats af te komen, de dure souvenirs en waanzinnig hoog geprijsde drankjes in muziekfabrieken met een slecht akoestiek: we doen er even een jaartje niet aan mee. Klein. Duurzaam. Dichtbij. Intens. Aanraakbaar. Verrassend. Enthousiast. Mooi. Goedkoop. Nou moe: het lijkt wel een beschrijving van mezelf!

👇Voor het bezoek aan onderstaande engelstalige muziekformatie ('Shake Shake en de Vloeitjes') spendeerden we, inclusief reis- en verblijfkosten, evenveel als een vakantieweek Ameland.👇

Wij zijn allen winnaars!

Landgenoten en hullie die dat niet zijn ook: Heden kocht ik bij een stalletje langs de weg 5 kilo Frieslanders. Niet dat alhier de slavernij is ingevoerd, verre van dat. Het betreft in dit verband een ras aardappelen. De reden dat ik het hier vermeld is dat dit mij slechts € 5,00 kostte. Zijnde niet duur. En het leuke is: de boer die het stalletje heeft geplaatst verdient er leuk aan. Voorts zijn de Friezen in kwestie niet van hot naar haar gesleept om overpriced bij uw grootgrutter terecht te komen. 

Tegelijkertijd fourneerde ik een bedrag van € 2,00 voor 12 vrije uitloopeieren des kips. Dat zijn prijzen uit de tijd van Jip & Janneke, Ot & Sien en Snip & Snap.  

Doe uzelf en de boeren een lol en koop rechtstreeks bij uw lokale producent. De supermarkt laten we steeds meer links liggen. Ze hebben het er zelf ook wel een beetje naar gemaakt.

Een ovale rol geeft meer lol

De aanhef van dit stukje, in geforceerde rijmelarij, is tenenkrommend. Ik ben het volledig met u eens en schaam me diep. Maar we gaan gewoon verder want ik moet u iets van groot belang vertellen hetgeen mij door de fabrikanten van toiletpapier niet in dank zal worden afgenomen. Mogelijk gaan ze mij persoonlijk, of mijn oprit naar de woning, blokkeren.  Maar ik zal handhaven. Ík wel.

Ter zake. Knijp eens flink in uw toiletrol alvorens deze op te hangen. Doordat de ovalen rol minder gemakkelijk afrolt dan een ronde zult u de helft minder papier verbruiken. En het waterschap kan uw water gemakkelijker reinigen. Dus het is goed voor u, mij en de maatschappij deze dwangrijmelarij. 

Al hetgeen bespaard kan worden is verspilling.

Nee, deze uitspraak is niet toe te schrijven aan grote denkers als Sartre, Kant, Hegel of Bassie (van Adriaan de acrobaat), maar afkomstig van uw eigen fijnbesnaarde en meestentijds positief gestemde Vrek.

Maak van deze tegelwijsheid uw levensfilosofie en u zult nimmer tekort komen. Koop geen meuk, douche niet langer dan nodig, ga naar een tweesterren hotel en niet naar een  vijfsterrenfranchise, doe iets minder beleg op uw brood, koop een huismerk in plaats van een A-merk, stop met gokken en roken, ga fietsen en laat de auto staan, was alleen met volle trommel, koop een grote voorraad als iets in de aanbieding is wat u veel gebruikt, gebruik een harde zeep en geen plastic weggooiflessen, zet de verwarming drie graden lager en doe een trui aan en draag pantoffels, maak een grote pan soep en vries wat over is in, eet en leef gezond, ga een lekkere avondwandeling doen en zet de televisie uit, repareer wat stuk is, verkoop overbodige ongebruikte spullen op marktplaats en zo kan ik nog wel uren doorgaan terwijl u de boodschap allang heeft begrepen. Dus en tsja.

U mag mij vrijelijk citeren, lieve mensen. Voegt u daarna ook nog even de daad bij het woord? Moge dan de dageraad uw zaligheid en last verlichten. Wat die laatste zin te betekenen heeft? Geen idee. Ineens was die er. 

Eet smakelijk én goedkoop


Iedere dag maken we afwegingen over welke spijzen we die avond opdienen. Het liefst baseren we onze keuze op hetgeen onze smaakpapillen het meest waarderen. Die kleine duiveltjes op onze tong bewaken de kwaliteit van hetgeen onze respectievelijke huigen passeert. Dat is maar goed ook want voor we het weten verorberen we zaken die ons lichaam niet welgevallig zijn. Wellicht is dit een goed moment om eens stil te staan, ik stel een seconde of veertig ondersteund door een bescheiden applausje voor, bij het vermogen van ons lijf om het goede van het slechte te scheiden. 

Ons eetpatroon wordt voorts bepaald door hetgeen onze 'wil' ons voorschrijft. We kiezen. Vóór die keuze hebben we nagedacht. Zoiets noemen mensen die daarvoor gestudeerd hebben een 'bewuste keuze'. Wat we ons maagdarmkanaal laten passeren is, naast textuur en smaak, gebaseerd op rationele afwegingen. De prijs van het aanbod, eventuele allergieën, intoleranties of dieetwensen spelen een grote rol.  Maar steeds vaker en luider klinkt de oproep om eten te kiezen op basis van duurzaamheid en het welzijn en de rechten van hetgeen we voor ons genoegen gaan slachten. Groente en fruit van het seizoen en uit de buurt zijn altijd en per definitie het meest gezond, het minst milieubelastend en financieel de beste keuze. 

👇Kiezen maar mensen. En laat emotie daarbij gerust een rol spelen.👇

 

Doe niet raar: Bespaar!

NEE, NEE, NEE, koop geen PLASTIC flesje DUUR over de BERGEN hierheen gesleept vochthydraterendwater! En neem een ferme slok water als u ‘trek’ heeft in plaats van een VETTE , in PAPIER gewikkelde snack vol SUIKER en weet-ik-veel-wat. 

 

Vierde wet van de Vrek: Al doende bespaart men.

Ieder mens brengt de eerste tijd van het leven op de rug liggend, luiers besmeurend, luid schreeuwend en de eigen omgeving tot waanzin brengend, door. Die eerste maanden lieve mensen, laten we eerlijk zijn, is een complete verspilling van tijd en energie. Menig ouder kijkt naar de recentelijk verworven baby en denkt: ‘Gaat dát later voor míj́ zorgen? Ga ik hier schoolgeld aan spenderen?’ Een terechte zorg op dat moment, het ziet er allemaal tamelijk hopeloos uit. Maar ziet, enkele jaren later is de veulpoeper meestentijds in staat om hangend in een klimrek de benen in de nek te leggen, een eigen gedachte te formuleren en kan het die gedachte, zowel sprekend als met de hand middels tekens die op papier gezet worden, communiceren met de omgeving. Halleluja!

 

De ontwikkeling die wij, individueel en naar eigen mogelijkheden, doormaken vind ik niet alleen fascinerend, maar ook ontroerend. Het geeft hoop en mogelijkheden. We worden graag betiteld als nieuwsgierig en leergierig. Hoe meer je weet, des te gemakkelijker leg je verbanden. Wanneer het gemak waarmee je dingen doet toeneemt ben je eerder geneigd verder te willen groeien. Dat gaat vrijwel vanzelf. Eerst lopen, dan fietsen op een driewieler, vervolgens de eerste sportfiets kopen en daarna de Tour de France winnen. Bergop. In 40 graden hitte. Zonder water. Met een lekke band. En een dikke trui aan omdat je vergeten was die uit te doen vanmorgen. En je zus zit ook nog eens achterop. Dan kom je erachter dat je de verkeerde fiets bij je hebt. En je had die fietstassen ook niet eerder opgemerkt.

 

Ter zake. We zien allemaal het belang van besparen in: de voordelen die het ons, het klimaat en de samenleving brengt behoeven geen betoog. En toch besparen we veel te weinig.  

 

Zodra we beloond worden voor ons goede gedrag wordt besparen een vanzelfsprekendheid. Net zoals het gemak waarmee u de tekens die u thans tot u neemt in één oogopslag woorden en betekenis laat vormen. Maak van besparen uw tweede natuur. Of een sport. Pierre de Coubertin wilde aanvankelijk een vierjaarlijks evenement houden dat ‘Olympisch Besparen’ zou gaan heten. Destijds was er, net als nu, nog geen sprake van overvloed bij het grootste deel van de mensheid. Daarom werd hem dringend geadviseerd om iets met spelletjes te organiseren. En zo kwam hij op het idee van de Olympische Spelen. Een dikke gemiste kans van Pierre.

 

Bespaar op alles wat u in het dagelijks leven tegenkomt. Geloof mij (waarom ook niet): zónder in te leveren op comfort of levensvreugde kunt u élke dag geld besparen. U vindt op deze website vele voorbeelden van bespaartips die u zullen stimuleren. Kies er een paar uit die u nog niet actief had gemaakt en ga aan de slag. U gaat geld overhouden en u zult merken dat het een leuke sport wordt om te doen. Door te doen gaat het u steeds gemakkelijker af en zal het enthousiasme, dat u toch al had want anders was u dit allemaal niet aan het lezen, en resultaat tot astronomische waardes stijgen.

 

👇Olympisch Besparen: Meedoen is belangrijker dan niets doen.👇

 

Een geschenk uit de hemel

Tot op heden is er nog geen enkele overheid in geslaagd, zelfs de hier ter lande regerenden niet, om de ingezetenen te belasten voor de hoeveelheid regenwater die men jaarlijks in ontvangst neemt. Kraanwater daarentegen kost u (afhankelijk van uw eigen waterleidingmaatschappij en naast het vastrecht) ergens tussen 90 en 140 eurocent per 1000 liter.  Dagelijks gaan we gemiddeld 5 keer naar het toilet en ruimen we onze excrementen op door het met, pak-hem-beet-zei-ome-peet, 6 tot 8 liter drinkwater weg te spoelen.  U voelt nu vast wel aankomen dat we samen even een rekensommetje gaan maken. Komt ie: twee mensen in een huishouden gebruiken samen, om-en-nabij-zei-tante-lidewij, 70 liter kraanwater als sluitstuk van hun stoelgang. Dat maal 365 dagen per jaar leidt tot 25.000 liter verspild kraanwater. Hetgeen resulteert in een aandeel op uw waterrekening van, ongeveer-zei-neefje-peer, € 22,00 tot € 35,00 per jaar. 

Om de samenleving en uzelf te plezieren vangt u het regenwater op in één of meerdere tonnen. Vervolgens laat u een emmer vollopen en spoelt u met dat gratis onbewerkte water datgene wat u heeft ontlast, in-een-keer-of-twee-zei-hupsa-kee, naar de zee. De rest kunt u gebruiken voor uw planten (want kalkvrij) of om uw straatje schoon te vegen.

Koopt geen spuitbussen

Leg in uw privaat een doosje lucifers om ongewenste geuren, die uw uitscheidingen vergezellen, te verdrijven.

Goedkoper én duurzamer en, alsof dit nog niet genoeg is, u laat uw eventuele bezoek hiermee zien dat u er alles aan doet om dat wat nog rest van onze planeet te conserveren. Men zal u complimenteren. En dat zal u verder aansporen om nog meer te besparen. Anderen zullen uw lichtend voorbeeld volgen. Het begint allemaal met een klein stukje hout met een beetje zwavel.

Zet een kaars voor uw raam vannacht 

Gij moogt uw onderkomen vanavond ook met kaarslicht doen oplichten ten einde een vorm van intimiteit te creëren alsmede om uw verwevenheid met deez aard te onderstrepen door zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te verbruiken en uw grondstoffelijk verbruik aldus te reduceren.

 

Iedere besparing telt

Zet uw televisieontvanger in de ecostand (bij KPN, heeft u een andere provider dan gelden natuurlijk andere waarden) en bespaar jaarlijks rond de 32 kWh.

Gemakzucht dient de mens.

Heeft u ook zo’n hekel aan uw (klein-) kinderen, kittens, bankrekening, de toekomst en deze planeet?

Koop dan voorgekookte aardappels in kleine plastic zakjes en betaal minimaal het dubbele voor hetzelfde.

Fijne dag nog 👋.

Te vermijden plastic

Gebruik een harde zeep (blokzeep) in plaats van prijsverhogende inefficiënte plastic flacons.

Harde zeep is per watskebeurt stukken goedkoper.

Plastic flacons dient men te allen tijde te vermijden.

Daarnaast neemt harde zeep ook nog eens veel minder transportruimte in. 

Afval bestaat niet 

Uw mondkapje als oplaadsysteem voor uw mobiele telefoon. 

Briljant in eenvoud.

Men neme .....

Een hard gekookt ei in 4 minuten kooktijd:
- men neme een ei;
- men koke het ei in 4 minuten;
- men zette de kookplaat uit;
- men late het ei nog 4 minuten in het hete water liggen en klaar;
- men wasse af met het warme water.

No excusi por la jacuzzi

Heeft u veel geld? Bent u om die reden van mening dat u geen energie hoeft te besparen? Sluit u dan nu aan bij uw bevoorrechte medemens.

Een jacuzzi gebruikt evenveel stroom als uw Vrek in totaal jaarlijks verbruikt.

Het voelt zo zinloos wanneer je zelf probeert zo weinig mogelijk energie te verbruiken, terwijl anderen menen zich hieraan te mogen onttrekken om de doodeenvoudige reden dat men het zich kan veroorloven.

Maar juist dát is de reden om dit onderwerp hier te benoemen. We moeten het toch echt samen doen mensen: arm én rijk. Want wanneer de geldverslindende upperclass ook even wil inschikken, dan passen we allemaal om die grote tafel die ‘geluk’ heet. Aldus uw retorisch begaafde demagogische profeet van het bespaarwezen.

Wat een mooie gedachte. Ik word er bijkans warm van. Ware het niet dat mijn mannelijke eigenschappen, aangevuld met een calvinistische opvoeding, mij geen emotionele uithalen toestaan. Over tot de orde van de dag derhalve.

Tot besluit heb ik, schiet me net te binnen, nog een schitterende woordgrap bedacht: ‘Zeg geen jacuzzi maar zeg neecuzzi’. Hahahaha. Zo, en nu weer aan het werk. Hahahaha. Humoristisch en tóch leuk.

👇Onderstaande tekening met toestemming van Kamagurka 👇

Besparen : Als je het ziet begrijp je het.

 

U hoort de Vrek niet klagen over de hoge brandstofprijzen. In plaats daarvan houd ik er een (extra) zuinige rijstijl op na, ga ik vaker op de fiets of blijf thuis. Ik compenseer de hoge prijs door minder van het product af te nemen. 


De tering naar de nering zetten noemde men dat vroeger. Want vroeger was alles beter, behalve de van armoe doordrongen samenleving, ziekte, honger en hadden arbeiders en vrouwen minder kansen en kon men nooit op vakantie gaan, had niet iedereen stemrecht en leefde men veel korter dan nu, maar voor de rest .... was .... alles .... beter.


Om extra te besparen zet ik de airco van de automobiel zo weinig mogelijk aan (wel af en toe want dat is beter voor de airco, raadpleeg uw instructieboekje) en gebruik ik meestentijds een ventilatortje in de auto. Dat werkt ook prima en scheelt veel brandstofgebruik. Want die airco, lieve medebespaarders van me, is een geweldige energieslurper. Uit dat ding. En als u hem gebruikt koel dan maximaal 3 graden. Dan wordt u ook niet ziek van de temperatuurschommelingen. Jazeker, een consumindertip die ook nog eens goed is voor uw gezondheid. En nog gratis ook.

 

Pluk de dag en jubel.

Sta eens vroeg op. Geniet van de rust van de ochtend en begin eerder met hetgeen u van plan was te doen. Laat de wekker een half uurtje eerder afgaan dan u gewend bent. U zult merken dat u zich plots niet hoeft te haasten en ontspannen aan de dag begint. Neem heerlijk de tijd voor een goed ontbijt. In het kinderprogramma Sesamstaat (uit de Zadenbuurt) hoorde ik ooit een figuur beweren dat hij Kapitein Ontbijt was en dat hij energie zou geven voor de hele dag. Lang bleef het in mijn hoofd spoken: 'Hoe komt een zeeman aan zo'n vreemde naam en waarom zou ik van hem energie krijgen? Welk een pedanterie!' Tot mij uitgelegd werd dat de figuur in kwestie enkel in het leven geroepen was om u en mij ervan te overtuigen dat een gezonde geest enkel in een gezond lichaam kan huizen.  Ja, als je dat weet is het kinderspel. 

 

Begin uw dag vanuit rust.

Neem thuis eerst een goed ontbijt en stop onderweg naar uw werk, of andere vorm van therapie, nimmer bij een benzinestation, kiosk of broodjeszaak om de eerste hongerklop te bestrijden. Goed gevoed en vanuit een ontspannen houding zult u meer presteren dan gehaast en zonder goede basisvoeding. En dat is weer goed voor de ontwikkeling van uw loopbaan. U heeft een voorsprong en die geeft u niet meer uit handen.  Als u vanuit uw eerste ontspanningsmoment (mensen die aan yoga en meditatie doen weten er alles van) aan de dag begint, dan zult u minder behoefte hebben aan andere compenserende ontspanningsmomenten in de avond. Bovenal: u zult zich goed en gelukkiger voelen en geld besparen cq genereren. Het is een opmaat naar een beter welbevinden.

 

De Vrek: de lifestyleguru onder de besparingsgoeroes. Het moet toch niet gekker worden.

 

Slechts € 8,95 lieve mensen.

Koop dit prachtwerk, steun uw Vrek, maar bespaar bovenal voor uw eigen genoegen en bestwil honderden euro's.

Bestel nu hét ultieme bespaarboek rechtstreeks bij de Vrek. Meer dan 400 serieuze en kort geformuleerde (niet van die onzinnige bladvulling er omheen) bespaartips gebundeld in een kloek en mooi compact werkje. Totaal 178 paginatjes. En dan heb ik er ook nog wat gedachtes, filosofietjes en meninkjes aan toegevoegd. Inderdaad, u heeft daar een belangrijk punt: het is een zeer compleet en doordacht boekje.

Uitgeverij Van Duuren Media

ISBN9789059407176

Gepubliceerd 2015

Softcover

Bestel het hier: https://www.vanduurenmedia.nl/EAN/9789059407176/Bespaartips

Reciteer onderstaande mantra 5.000 maal per dag en u zult gegarandeerd nooit meer werken. 

 

 

Waarom een gratis website met bespaartips?

Kent u dat? Staat u in de supermarkt met 2 blikjes doperwten. Eigen merk € 0,89 en bekend merk € 0,99. En dan gaat het afwegingsproces beginnen. Hmmm, welke neem ik? Een dag later gaat u een nieuwe fiets kopen. ‘Ach ,’ zegt u royaal en stoer tegen de fietsenhandelaar, ’doe toch maar die merkfiets. Die is dan wel € 225,00 duurder maar dan weet ik wel wat ik krijg.’ Voor € 225,00 kunt u ook 2250 x maal het bekende merk dopherten kopen. Als u 2250 maal in uw leven (gemiddeld 1 maal in de 2 weken vanaf uw geboorte) die afweging niet maakt dan scheelt u dat ongeveer 2250 x 10 = 22.500 seconden. Dat is 6 uur en in die 6 uur kunt u ook het konijnenhok voor de kinderen aftimmeren. Maar daar heeft u geen tijd voor omdat u de hele tijd in de supermarkt staat met uw doperwtjes. Kinderen boos, konijn zoek en hout op den duur verrot en dat allemaal door doperwtjes. Daar gaat deze pagina over: keuzes en doorredeneren.

 

Welbeschouwd maken we soms onlogische keuzes. Als we de lijn van onze keuzes doortrekken, waar komen we dan uit?

 

Mail uw (nu al) geliefde Vrek: info@vrekkenpagina.nl.

 

Charles Dickens schreef het al.

De ultieme vrek is Scrooge die we elk jaar rond de Kerst op televisie weer zijn triviale zelf zien zijn in een verfilming van ‘A Christmas Carol’ van de ons helaas vroegtijdig ontvallen heer Charles Dickens. Met die man wilt u toch niet uw tijd doorbrengen zo betoogt de schrijver. En hij heeft gelijk, dat vinden we toch allemaal. Scrooge werd weer mens toen hij begon met het uitgeven van zijn geld. Hij maakte er anderen en zichzelf gelukkig mee. Hij gaf aan goede doelen, mensen die geld beter konden gebruiken dan hijzelf en kocht ook voor zichzelf leuke spulletjes. Hij merkte dat door anderen en zichzelf goed te behandelen er anders tegen bezit aangekeken kan worden. Er is helemaal niets mis met het leven in zuinigheid. De niet meer bestaande vrekkenkrant doorbrak in ons taalgebied als eerste het taboe om actief zuinig te leven. Soms kan het ook niet anders en laat de financiële situatie het niet toe dat we anders in het leven staan. Aan de andere kant moeten we ervoor waken dat we hierdoor verzuren en niet meer in staat zijn te genieten van wat we hebben. Spaarzin is dan niet voordelig. Soms kunt u zelfs beter geld lenen, en nu van het uitgeven daarvan genieten, dan geld besparen. We zijn grootgebracht met de gedachte dat sparen op de lange duur goed is, maar dat is lang niet altijd aan de orde. Het gaat om het vinden van een juiste balans tussen het sparen voor de lange termijn en investeren in het hier en nu. Sparen voor een brandblusser als uw huis in brand blijkt te staan is niet handig.

 

En dus?

Op deze site geef de Vrek u tips over hoe u hier een balans in kunt vinden. We schrijven samen, want u bent van harte uitgenodigd uw vondsten en meningen aan mij te mailen, en werken aan deze site net zo lang tot we een nieuwe weg hebben gevonden die onszelf, onze maatschappij en de mensen die het geld het hardst nodig hebben recht doet! Toont de Vrek hier een ongebreidelde ambitie? Ja, dat doet hij. Toppertje toch?

 

Doet allen mee.

Uw bespaartips en lifehacks die leiden tot besparen en bezuinigen zijn zeer welkom. Daar kunnen we allemaal baat bij hebben. Maar alles wat u daarmee bespaart, zo is de gedachte, gebruiken we om aan vandaag en morgen bij te dragen. Het komt neer op onze perceptie en onze grondhouding ten aanzien van geld. Wat zou er gebeuren als we die zouden veranderen? Onze macro- en microhuishouding kan wel een frisse oppoetsbeurt gebruiken. U bent van harte uitgenodigd hier uw bijdrage aan te leveren.